Sunday, October 23, 2016

สอน AutoCAD Plnat 3D ตอนที่ 2 การสร้างโปรเจค และความสำคัญเนื่องจากโปรแกรม AutoCAD Plant 3D นี้ เป็นโปรแกรมประเภท Project system จึงมีความจำเป็นที่ต้องระบุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆก่อนทำ Drawing ครับ ซึ่งขั้นตอนที่ผมจะเน้นคือ การกำหนดหน่วยใช้งานในโปรเจคครับ ซึ่งในโปรเจคจะให้มาสามมาตรฐานด้วยกัน คือ 
  1. Imperial unit ซึ่งจะเป็นค่ามาตรฐานที่โปรแกรมเลือกไว้ ถ้าเผลอกดข้ามไป โปรเจคที่คุณสร้างจะเป็นหน่วยนิ้วทั้งโครงการ
  2. Metric unit แน่นอนครับ หน่วยมิลลิเมตรครับ
  3. Mix metric การกำหนดค่านี้ หน่วยวัดในโครงการจะกำหนดให้ความยาวท่อบอกเป็น มิลลิเมตร และขนาดความโตท่อบอกเป็น นิ้วครับ

0 comments:

Post a Comment