Sunday, October 12, 2014

AutoCAD Plant 3D 2015 with AutoCAD Classic

ในวีดีโอนี้ผมได้แสดงถึงขั้นตอนและวิธีการอย่างละเอียด ในการสร้าง Work space AutoCAD Classic ให้กับ AutoCAD Plant 3D 2015 พร้อมทั้งแนบไฟล์ CUI ให้ได้ใช้และทำตามครับ

Saturday, October 4, 2014

Get starting AutoCAD Plant 3D 2015 (P&ID)

สวัสดีครับทุกท่าน
   สำหรับในครั้งนี้ ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานโปรแกรมออกแบบงาน Piping ที่มีชื่อว่า AutoCAD Plant 3D 2015 เนื้อหาที่นำเสนอในครั้งนี้ ผมจะกล่าวถึงเรื่องการใช้งาน AutoCAD P&ID ซึ่งจะเป็นในส่วนของงานออกแบบข้อกำหนดของงาน Piping ในเบื้องต้น หลังจากนั้น จึงนำข้อมูลต่างๆที่เราได้ลงไว้ในแบบ P&ID นำมาอ้างอิง และกำหนดใช้งานบน 3D Piping
  ซึ่งวีดีโอที่นำมาทำติวเตอร์ในครั้งนี้ มีด้วยกันสองตอน ซึ่งทั้งหมดจะให้เสียงเป็นภาษาไทยครับ

ตอนแรก

 1. AutoCAD Plant 3D 2015 Get starting (Thai) 1/2
  • Migrating existing project จะเป็นการนำ Project ที่ต่าง Version เข้ามาร่วมใช้งานใน Version 2015
  • User interface setup การปรับค่าในส่วนของการแสดงผลในเบื้องต้น
  • P&ID Primary line การใช้ Sline ในงาน P&ID
  • Assign Pipe line tag การกำหนด TAG ให้กับตัวท่อ
  • Off Page connector การบอกตำแหน่งอ้างอิงถัดไป
 2. AutoCAD Plant 3D 2015 Get starting (Thai) 2/2
  • Place the Equipment and Piping component in AutoCAD P&ID การใช้งานอุปกรณ์ต่างในงาน P&ID
  • Data manager การใช้งาน Data manager 
  • Export data to Excel การนำข้อมูลออกไปใช้ในรูปแบบของ Excel
  • Import data from Excel การนำข้อมูลในรูปแบบของ Excel เข้ามาใช้งานร่วมกับโปรเจค


 1. AutoCAD Plant 3D 2015 Get starting (Thai) 2/2