Saturday, January 24, 2015

Migrating Project

เรื่อง Migrating Project
ทำไมต้อง Migrating Project เพราะโปรแกรม AutoCAD Plant 3D ในส่วนของไฟล์ต่างๆทำงานร่วมกันกับ SQL เมื่อมีการเปิดใช้งานข้ามเวอร์ชั่น จึงต้องมีการย้ายไฟล์เพื่อปรับปรุงไปใช้กับอีกเวอร์ชั่นนึง ซึ่งใหม่กว่า
และกฏคือ ไม่สามารถเปิดใช้งานต่ำกว่าเวอร์ชั่นที่ทำการ Migrating Project ไปแล้วได้ จึงต้องมีการ Check box ในหน้าแรกเพื่อทำการ Backup project เวอร์ชั่นเดิมไว้วีดีโอแสดงตัวอย่างการ Migrating Project 

0 comments:

Post a Comment