Tuesday, October 27, 2015

มือใหม่หัดเขียนแบบเบื้องต้น เรื่อง วิธีการมองภาพฉายในงานเขียนแบบเทคนิควิศวกรรม


Basic Orthographic


เป็นวีดีโอบันทึกการสอนการเขียนแบบสองมิติด้วยโปรแกรม Autocad เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะเข้าสู่วงการเขียนแบบครับ ว่าด้วยเรื่องการมองมิติของภาพฉาย เพื่อเขียนแบบ Isometric สั้นๆเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน การมองภาพฉายที่ถูกต้องจะเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานที่ดีในเรื่องการเขียนแบบครับซึ่งเราช่างเขียนแบบทั้งหลายควรทราบ


1 comments: