Wednesday, September 28, 2016

ทดสอบความรู้งานเขียนแบบด้วยโปรแกรมประเภท AutoCAD ข้อที่ 2: Layout plan.

Layout plan 

หรือที่ช่างเขียนแบบหลายๆท่านจะเรียกกันติดปากว่า แบบ GA 
ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก General Arrangement Drawing

ซึ่ง Function ของเขาคือ
แสดงพื้นที่ในการทำงานของแบบทั้งโครงการ
ถ้าหากช่างเขียนแบบผู้นั้นได้รับ Layout plan นั้นๆมาประกอบในการทำแบบ และทิศเหนือ (N) ในแบบถูกกำหนดไปในทางแกน X ดังภาพ
คำถามคือ ทิศเหนือที่ถูกกำหนดไปในแกน X นั้น ถูกต้องหรือไม่
และเพราะอะไรครับ
A. ถูก เพราะแกน X คือทิศเหนือ
B. ผิด เพราะแกน Y คือทิศเหนือ
C. ถูก เพราะในไฟล์เขียนไม่มีทิศกำหนด
D. บอกแบบไหนก็ได้ เพราะยังไงก็อ่านรู้เรื่อง

เฉลย...

คำตอบอยู่ที่ Coordinate system ครับ หรือที่เราเรียกว่า WCS (World  Coordinate system )
ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงจากแนวแกน X,Y,Z ซึ่งจะเป็น World space ในไฟล์ (0,0,0)
ซึ่งในส่วนนี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับงานที่ต้องมีการ Generate Coordinate value แสดงในแบบ
อย่างเช่น งาน Piping เป็นต้น 

World space
เพราะในงาน Piping ต้องมีการระบุทิศเหนืออย่างเจน เพราะมีผลกับงานประกอบท่อโดยตรง 
ซึ่งถ้าหากไม่มีการกำหนดทิศเหนือในแบบแล้ว จะมีความเป็นไปได้สูงที่ช่างจะประกอบท่อสลับทิศทางกับหน้างานจริง

เพราะฉนั้น จุดเริ่ม Layout plan ของงาน Piping 
จะต้องถูกอ้างอิงที่ World space ในไฟล์ (0,0,0) เสมอ

"และทิศเหนือต้องอยู่ในแนวแกน Y"

เพราะลักษณะของการแทนค่า World space ในไฟล์คือ
  • ตำแหน่งแกน X แทนค่าทิศตะวันออก ค่าที่แสดงในแบบ (E)
  • ตำแหน่งแกน Y แทนค่าทิศเหนือ ค่าที่แสดงในแบบ (N)
  • ตำแหน่งแกน Z แทนค้าระดับความสูงจากพื้น ค่าที่แสดงในแบบ (EL)
ความสำคัญของการแทนค่าแกน X,Y,Z ในงาน Piping

ทีนี้ลองนึกภาพนะครับ
ใน Layout plan ที่เราวาด จะมีการบอกตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้นที่ Grid line (0,0) 
และจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าเราไม่อ้างอิงจุดเริ่มต้นของ Layout plan ให้ตรงกับ   World space ในไฟล์
โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะมีความวุ่นวายของงานมาในช่วงท้ายๆของงานแน่ครับ
เนื่องจากการแสดงค่าไม่ตรงกับบริษัททีทำการสำรวจมา

เพราะฉนั้น คำตอบคือข้อ B ครับ

*ส่วนงานเขียนแบบแขนงอื่นๆที่ไม่ได้มีการอ้างอิงกับ World  Coordinate system 
คำตอบก็จะเป็นข้อ C และ D ครับ เพราะเป็นแบบเพื่อแสดงรายละเอียด ที่ไม่เน้นเรื่องจุดอ้างอิง

ร่วมแสดงความเห็นได้นะครับ 
เพราะคำตอบที่ผมให้ไปนั้น เป็นมุมมองส่วนตัวจากประสบการณ์เขียนแบบของผู้เขียนเอง

เปิดใจ และยินดีรับฟังทุกความเห็นครับ
0 comments:

Post a Comment