Wednesday, August 12, 2015

สอน Autocad Plant 3D ตอน การนำวัตถุ 3D มาแปลงให้เป็น Equipment เพื่อใช้งานใน Autocad Plant 3D

Convert 3D Model to Autocad plant 3D Equipment
เป็นอีกคำสั่งหนึงซึ่งมีประโยชน์มากเวลาที่เราต้องนำไฟล์ 3D Model ที่ปั้นจากโปรแกรม Autocad เพื่อที่จะ Insert เข้ามาใช้งาน หรือจะเปนการ Import ไฟล์ 3D ที่สร้างจากโปรแกรมอื่นเข้ามาร่วมใช้งานกับโปรแกรม Autocad plant 3D ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้เยอะเลยครับ

Monday, August 10, 2015

สอน Autocad Plant 3D ตอน การใช้คำสั่ง ID เพื่อหาระดับความสูงของวัตถุในงาน Piping 3D

ใช้คำสั่ง ID เพื่อหาระดับของวัตถุ


น่าจะเป็นเรื่องที่ยุงยากในงาน 3D หากเราต้องมาปรับวิว เพื้อใช้ Dimension เพื่อหาระดับของวัตุ เนื่องจากการวัดโดยปกติ จะอิงที่แกน X,Y เท่านั้น ซึ่งปกติจะใช้วัดกับงาน 2มิติ แต่งานที่เป็น 3มิติ ในเรื่องของการหาตำแหน่งอ้างอิงของวัตถุ เราสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง ID เลือกวัตถุนั้นๆ เพื่อที่จะดูว่า เค้าอยู่ที่ตำแหน่งใดของระยะเมื่อเทียบจากแกน X,Y,Z ในวีดีโอ ผมได้แสดงวิธีการประยุกต์การใช้งานคำสั่ง ID เพื่อหา Elevation (ระดับความสูง) ของวัตถุ เพื่อช่วยให้เราอ้างอิงตำแหน่งวัตถุได้ง่ายๆครับ Monday, August 3, 2015

Drawing template (dwt.) หายออกจากโปรแกรม Autocad Plant 3D 2016


Drawing Template path (dwt.)


วันนี้เจอสดๆครับ เปิดโปรเจคใหม่ใน P3D2016 แล้ว dwg ที่เปิดใหม่กลับเป็นหน่วยนิวทั้งๆที่เปิดโปรเจคเป็น Mix Metric แล้วแท้ๆ ก็เลยต้องไปหาพาร์ทเจ้า Folder template ใหม่ แต่กำดันจำไม่ได้ วันนี้ก็เลยแวะเอาพาร์ทมาฝากครับ ให้ลิงค์เข้าไปหาตามภาพได้เลย แต่ก่อนทำอย่าลิมเปิด Folder option ก่อนนะครับ ไม่เช่นนั้น จะมองไม่เห็นโฟลเดอร AppData ครับ จากนั้นก็ค้นพาร์ตามภาพที่ด้านบนตรงกับช่องที่วงไว้ได้เลยครับ