Monday, August 3, 2015

Drawing template (dwt.) หายออกจากโปรแกรม Autocad Plant 3D 2016


Drawing Template path (dwt.)


วันนี้เจอสดๆครับ เปิดโปรเจคใหม่ใน P3D2016 แล้ว dwg ที่เปิดใหม่กลับเป็นหน่วยนิวทั้งๆที่เปิดโปรเจคเป็น Mix Metric แล้วแท้ๆ ก็เลยต้องไปหาพาร์ทเจ้า Folder template ใหม่ แต่กำดันจำไม่ได้ วันนี้ก็เลยแวะเอาพาร์ทมาฝากครับ ให้ลิงค์เข้าไปหาตามภาพได้เลย แต่ก่อนทำอย่าลิมเปิด Folder option ก่อนนะครับ ไม่เช่นนั้น จะมองไม่เห็นโฟลเดอร AppData ครับ จากนั้นก็ค้นพาร์ตามภาพที่ด้านบนตรงกับช่องที่วงไว้ได้เลยครับ

0 comments:

Post a Comment