Sunday, January 31, 2016

Best tip trick 3 command in 5 Minuit

5 นาที กับ 3คำสั่ง ที่จะช่วยให้คุณเขียนแบบท่อได้เร็วขึ้น
  1. Add weld to pipe  คือการเพิ่ม Joint ให้กับท่อที่วางในแบบไปแล้ว
  2. Cut back elbow คือการตัดข้องอในแบบให้มีองศาตามที่ต้องการ
  3. Base to component คือการเลือกวัตถุในแบบเพื่อที่จะทำการอ้างอิงในการปรับระยะ

นี่คือความรู้ที่คุณจะได้รับหลังจากรับชมวีดีโอนี้จนจบใน 5 นาที ครับ

Wednesday, January 6, 2016

ADD MORE SPEC AND SERVICE IN P&ID PROJECT

ADD MORE SPEC AND SERVICE IN P&ID PROJECT

สำหรับในครั้งนี้ ผมได้แนะนำวิธีการบันทึก Piping spec and service ลงในโปรเจค P&ID ครับ ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยลดขั้นตอนการพิมพ์ Spec and service ลงใน process line ทุกครั้งที่เราต้อง Assign tagในแบบ P&ID ด้วยโปรแกรม Autocad plant 3D ครับ ก็จะเหลือเพียงวิธีการเลือกใน List เท่านั้น ซึ่งสะดวกกว่ากันเยอะครับ

Sunday, January 3, 2016

How to add strainer for use in Project

วิธีการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปใน Piping spec ของโปรเจค

โดยปกติแล้ว โปรแกรม Autocad Plant 3D จะมี Piping spec ที่เป็นมาตรฐานให้มาเยอะพอสมควรครับ แต่ที่บ้านเรานิยมใช้นำมาอ้างอิงในการทำงาน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวผู้รับงานเองไม่มี Piping Spec เป็นของตัวเอง ก็จะนิยมใช้ CS150 หรือ CS300 ในการทำงาน แต่ Piping spec มาตราฐานที่ติดมากับโปรแกรมก็ไม่สามารถที่จะมีข้าวของครบตามที่เราต้องการ ในวีดีโอครั้งนี้ ผมจึงนำเสนอวิธีการ Customize เพื่อเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป อย่างในครั้งนี้ ผมทดลองเพิ่ม Strainer เข้าไปในโปรเจคครับ