Wednesday, January 6, 2016

ADD MORE SPEC AND SERVICE IN P&ID PROJECT

ADD MORE SPEC AND SERVICE IN P&ID PROJECT

สำหรับในครั้งนี้ ผมได้แนะนำวิธีการบันทึก Piping spec and service ลงในโปรเจค P&ID ครับ ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยลดขั้นตอนการพิมพ์ Spec and service ลงใน process line ทุกครั้งที่เราต้อง Assign tagในแบบ P&ID ด้วยโปรแกรม Autocad plant 3D ครับ ก็จะเหลือเพียงวิธีการเลือกใน List เท่านั้น ซึ่งสะดวกกว่ากันเยอะครับ

0 comments:

Post a Comment