Sunday, January 3, 2016

How to add strainer for use in Project

วิธีการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปใน Piping spec ของโปรเจค

โดยปกติแล้ว โปรแกรม Autocad Plant 3D จะมี Piping spec ที่เป็นมาตรฐานให้มาเยอะพอสมควรครับ แต่ที่บ้านเรานิยมใช้นำมาอ้างอิงในการทำงาน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวผู้รับงานเองไม่มี Piping Spec เป็นของตัวเอง ก็จะนิยมใช้ CS150 หรือ CS300 ในการทำงาน แต่ Piping spec มาตราฐานที่ติดมากับโปรแกรมก็ไม่สามารถที่จะมีข้าวของครบตามที่เราต้องการ ในวีดีโอครั้งนี้ ผมจึงนำเสนอวิธีการ Customize เพื่อเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป อย่างในครั้งนี้ ผมทดลองเพิ่ม Strainer เข้าไปในโปรเจคครับ 

0 comments:

Post a Comment